Ülar Ja Annika Jürviste suguvõsa

Isikud

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | W | Õ | Ä | Ö | Ü | X | Y | ? | . |

PerekonnanimiIsikud
Zeemann
4
Zenkevics
2
Zaitseva
2
Zerebjateva
1
Zarina
1
Zoumer
8
Zandor
1
Zimbrot
1
Zoober
2
Zupping
4
Ziukman
3
Zanev
5
Zaneva
3
Zaporoska
1
Zaletajev
4
Zolotuhhina
1
Zayas
2
Zirk
2
Zimmer
4
Zuhhovitski
3
Zambonini
1
Zakovatskaja
1
Zujeva
1
Zahkna
1
Zdanov
1
Zeiger
1
Zaitsev
1
Zvirik
4
Zviryk
1
Zakovatski
1
Zerihin
1
Zakere
3
Zawieja
2
Zubairov
3
Zeigler
3
Zilensk
1
Zemljatševa
1
Zarin
3
Zmenja
1
Zimm
2
Zamoyska
1
Zillmer
2
Zeuschner
4
Zuravljov
5
Zuravljova
1
Zjukov
2
Zuch
3
Zabellevitš
3